Vorige slide
Volgende slide

> De gedenktuin

Rotterdam

> Details

Project

De Gedenktuin

Locatie

Zuiderbegraafplaats in Rotterdam

Opdrachtgever

Uit eigen initiatief

In samenwerking met

Leontien Wiehink
Stichting de Zoek naar Schittering

De volgende partijen droegen financieel bij aan de uitvoering:

Daniel van der Vormstichting
Stichting Stimuleringsfonds Rouw
Stichting Stokroos
Stichting Droom en Daad
Dr. C.J. Vaillantfonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
CultuurConcreet
Gebiedscommissie Charlois
Stadsbeheer – afdeling Begraven en Cremeren
Centrum voor Beeldende Kunst
Struyk Verwo Infra
CM3
Donateurs van De Gedenktuin via een Anjeractie in juni 2021.

Fotografie

Merel van Beukering
Eric Fecken

‘Als je dood bent, krijg je een huisje onder de grond.’ Juno van zes kijkt me met een doodgewone blik aan. Juno’s uitspraak brengt Leontien Wiehink en mij op het concept voor een herdenkingsplek voor kinderen op een begraafplaats. We noemen het ‘De Gedenktuin’. Het doel is kinderen te helpen bij het afscheid nemen, het herinneren en hun verlies een plek te geven.

Voor De Gedenktuin bedenken we een object van vijf verschillende houten huisjes, geïnspireerd op offerhuisjes. Een huis staat voor geborgenheid en een plekje hebben. De huisjes hebben nissen. In die nissen kunnen kinderen hun knutselwerkjes neerleggen of verstoppen. Ter nagedachtenis aan de opa, oma, broertje, zusje, nichtje of neefje die er niet meer is.

Op de bank en op drie huisjes van De Gedenktuin lees je poëzie.
Poëzie kan voor steun zorgen, helpen bij het rouwen, aanleiding zijn
tot een gesprek of troost bieden. De poëzie is van Yvonne van der Haven en van Bette Westera.

Om De Gedenktuin goed aan te laten sluiten op de beleving en behoeften van kinderen in rouw, organiseerden we (vraag)gesprekken met (volwassen) ervaringsdeskundigen, belanghebbenden, professionals en met kinderen. De input van de kinderen integreerden we in het ontwerp.

Stichting de Zoek naar Schittering droeg bij aan de realisatie van het plan door te ondersteunen bij de fondsenwerving en mee te denken in de ontwikkeling.

De eerste Gedenktuin is gerealiseerd op de Rotterdamse Zuiderbegraafplaats. Hier bekijk je en lees je er meer over. En over de mogelijkheden voor De Gedenktuin ook in jouw gemeente.