Gedenk

tuin


Zuiderbegraafplaats Rotterdam

‘Als je dood bent, krijg je een huisje onder de grond.’ Juno van zes kijkt me met een doodgewone blik aan. Juno’s uitspraak brengt Leontien Wiehink en mij op het concept voor een herdenkingsplek voor kinderen op een begraafplaats. We noemen het ‘De Gedenktuin’. Het doel is kinderen te helpen bij het afscheid nemen, het herinneren en hun verlies een plek te geven.

Voor de Gedenktuin bedenken we een object van vijf verschillende houten huisjes, geïnspireerd op offerhuisjes. Een huis staat voor geborgenheid en een plekje hebben. De huisjes hebben nissen die zijn ontstaan door het frezen van lettervormen. In die nissen kunnen kinderen hun knutselwerkjes neerleggen, ophangen of verstoppen. Ter nagedachtenis aan de opa, oma, broertje, zusje, nichtje of neefje die er niet meer is.

Gemeente Rotterdam was al geïnteresseerd in het plan, het sluit aan op voornemens her- en gedenken nog meer ruimte te geven op de Rotterdamse begraafplaatsen. We hopen dat we een samenwerking kunnen aangaan bij de uitvoering van De Gedenktuin op één van de begraafplaatsen.

Stichting de Zoek naar Schittering is heel enthousiast over ons idee en draagt graag bij aan de realisatie van het plan door te ondersteunen bij de fondsenwerving en mee te denken in de ontwikkeling.