All for

one


Rotterdam

Na het uitbreken van de pandemie bleven we massaal thuis. Met elkaar namen we de verantwoordelijkheid om die éne andere kwetsbare persoon te behoeden voor het virus.

Nu, 1 jaar later, staan we op een cruciaal punt. We krijgen de kans om de samenleving opnieuw vorm te geven. Alleen voor jezelf gaan, werkt niet meer. Nu is duidelijker dan ooit dat we het met elkaar moeten doen. Want met elkaar kun je wél het verschil maken.

‘All for one’ verbeeldt het samenbrengen van individuele kennis en kunde om met elkaar een samenleving te creëren waar oog is voor de gezondheid en levensomstandigheden van iedere persoon. ‘All for one’ is een reset in ons gedachtengoed.

‘All for one’ is een typografisch lichtobject dat ik samen met Leontien Wiehink ontwikkel.

Het werkt als een anamorphose. Kijk je vanuit een hoek dan zie je op zichzelf staande lichtbuizen. Sta je er recht voor dan vormen de lichtbuizen de letters van ‘All for one’.

Voor de realisatie van ‘All for one’ op een Rotterdamse locatie zijn we met diverse partijen in gesprek.