Letter

M


juli 2019

Deze M, op het fietspad langs een N-weg over de Delftse Schie in Delft, is gewóón een verkeersaanduiding.