School

De Recon


monument met letters

‘Als je dood bent, krijg je een huisje onder de grond.’ Juno van zes kijkt me met een doodgewone blik aan. Juno’s uitspraak brengt Leontien Wiehink en mij op het concept voor een bijzondere opdracht: het maken van een ontwerp voor De Gedenktuin van Openluchtschool De Recon in Rotterdam.

De Recon is een school voor langdurig zieke kinderen. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar soms redt een kind het niet. In De Gedenktuin, een tuin achter de school met begroeiing in pasteltinten en aanlokkelijk voor vlinders, herdenkt de school deze kinderen.

Voor De Gedenktuin bedachten we een object van vijf verschillende houten huisjes, geïnspireerd op offerhuisjes. De huisjes hebben nissen die zijn ontstaan door het frezen van lettervormen. In die nissen kunnen klasgenootjes hun knutselwerkjes neerleggen, ophangen of verstoppen. Ter nagedachtenis aan het klasgenootje dat er niet meer is.